Storing? 24 uur per dag bereikbaar! info@doetinchemcv.nl +31 653654116

Onderhoudscontract afsluiten

U kunt altijd contact opnemen voor een schoonmaakbeurt of een storing, maar u kunt ook een onderhoudscontract afsluiten. Wij nemen contact met u op voor de periodieke onderhoudsbeurt, u hoeft hier niet meer aan te denken! Er zijn verschillende mogelijkheden; uw ketel wordt bijvoorbeeld eens in de twee schoongemaakt en nagekeken voor een vast tarief.

Storingsmelding 7 dagen per week.

Aanhef (verplicht)
De heerMevrouw

Uw voorletters (verplicht)

Uw achternaam (verplicht)

Type contract (verplicht)
Contract 1 x per jaarContract 1 x per 2 jaarContract 1 x per 2 jaar, bij ketel < 8 jaar

Straatnaam (verplicht)

Huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Woonplaats (verplicht)

Uw email (verplicht)

Uw telefoonnummer (verplicht)

Heeft u nog opmerkingen?

Betaling:
Betaling per jaarlijkse/tweejaarlijkse facturatie

Rekeningnummer (verplicht)

Ten name van (verplicht)